Privacy Policy & Disclaimer

Privacy Policy & Disclaimer

Privacy Policy

 1. Beheer

 2. De website www.dartcounter.net staat onder beheer van Jason van der Zeeuw en Yorick Knol. De contactgegevens zijn te vinden op http://www.dartcounter.net/nl/info/contact.

 3. Gegevens van bezoekers
  2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan Dartcounter.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
  2b Dartcounter.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Dartcounter.nl kan de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Dartcounter.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

 1. Cookies
  3a Dartcounter.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Dartcounter.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
  3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
  3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

 2. Vragen
  Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht op Dartcounter.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

 3. Disclaimer
  Dartcounter is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst op DartCounter.nl.

 1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
  Dartcounter.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
  1a Het verwerken van de bestelling.
  1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Dartcounter.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

 2. Gegevens verstrekken aan derden
  Gegevens die door de klant aan Dartcounter.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel: 
  2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

 3. Beveiliging
  De gegevens die de klant aan Dartcounter.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

 4. Aanpassing van accountgegevens
  De houder van een account heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Dartcounter.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Dartcounter.nl voorgeschreven wijze door te geven.

Disclaimer

Dartcounter.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade die de bezoeker kan lijden. Dartcounter.nl geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar dinesten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Dartcounter.nl en haar personeel.